Jubileusz 100-lecia Szkoły

W tym roku Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu  obchodził 100-lecie swojego istnienia. W 1922 roku dzięki staraniom  członków Towarzystwa Rolniczego  rozpoczęła działalność zimowa szkoła rolnicza w Międzyświeciu.  Przez następne dziesięciolecia  zmieniały się formy organizacyjne i programy nauczania, ale szkoła zawsze  prowadziła kształcenie w kierunkach rolniczych i okołorolniczych, służąc społeczności całego regionu. 

Jubileusz to okazja do wspomnień, ocen, podsumowań. Każdy  jubileusz niesie ze sobą historię, pracę ludzi, wielki bagaż doświadczeń, który wzbogaca następne pokolenia. Uroczystości jubileuszowe są powodem do oceny dorobku szkoły, a także do osobistego odniesienia się do tradycji szkoły i jej systemu wartości. 

Główna uroczystość jubileuszowa  odbyła się 25 czerwca 2022 r.  W jej trakcie spotkały się ze sobą różne roczniki absolwentów szkoły oraz zaproszeni  goście. 

Aby uczcić stulecie Szkoły, zaplanowano i zrealizowano szereg przedsięwzięć, o których sukcesywnie informowano na stronie szkoły oraz w mediach społecznościowych. Między innymi wydano publikację dotyczącą historii  szkoły. Jeden z rozdziałów książki  poświęcony został parom małżeńskim, które zapoznały się w szkole. Publikacja jest jeszcze dostępna w szkole. Można ją otrzymać w zamian za wolny datek na rzecz szkoły.

Relacja z uroczystości - czytaj tutaj - wystarczy kliknąć!

Ogólny program działań związanych  z Jubileuszem przedstawiał się nastepująco:

  • styczeń - czerwiec - cykl spotkań z absolwentami szkoły
  • 21 maja 2022 - marsz nordic walking - z okazji 100-lecia ZSP-T połączony z akcją promującą przeszczepy szpiku kostego (szczegóły wkrótce) 
  • maj/czerwiec 2022 - wydanie okolicznościowej publikacji - "100 -lecie Szkoły w Międzyświeciu" 
  • 25.06.2022 - Główne uroczystości  jubileuszowe:  Msza św. w Kościele Piotra i Pawła w Skoczowie; Gala jubileuszowa  w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie;  Piknik jubileuszowy w Międzyświeciu, wpisy do księgi pamiątkowej, zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów w letniej scenerii  szkolnego ogrodu z regionalnym bufetem i muzyką 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030