Nowe narkotyki, nowe zagrożenia

Na terenie województwa śląskiego realizowana jest Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Nowe Narkotyki Nowe Zagrożenia”. Głównym celem akcji jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców/opiekunów, a także organizatorów wypoczynku zimowego i letniego.

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030