Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kryteria rekrutacji na kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół
Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu


Oferta kursów zawodowych kursów kwalifikacyjnych 

KURSY 2022/2023


ROLNIK: Prowadzenie produkcji rolniczej- ROL.04 - kliknij tutaj


SZKOŁA POLICEALNA: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Świadczenie usług opiekuńczych - MS.05


Zapisy trwają!!!

Tel.: (33) 8533766
Tel. kom.: 785916030

Podanie o przyjęcie na kurs ROL.04 - pobierz plik

Podanie o przyjęcie do szkoły policealnej SPO.05 - pobierz plik


Wypełniony formularz można odesłać na adres szkolny: sekretariat@zsptmiedzyswiec.pl

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030