Rada Rodziców

Od roku szkolnego 2020/2021  w skład Rady Rodziców wchodzą:

Pani Sabina MAŁKA - przewodnicząca

Pani Beata PISAREK - wiceprzewodnicząca

Pan Aleksandara KIDOŃ - skarbnik

 

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa, jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa. Wspieramy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Prowadzimy stały dialog z dyrekcją szkoły i nauczycielami, rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami.

Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są na potrzeby uczniów - naszych dzieci. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej!

Można się z nami kontaktować pisząc na adres: sekretariat@zsptmiedzyswiec.pl, przez przedstawicieli klasowych albo bezpośrednio na zebraniach.

Decyzją Rady z dnia 15.09.2021 r wysokość dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w kwocie 100 zł na rok szkolny. Jeżeli w szkole jest rodzeństwo składkę rodzice płacą tylko za jedno dziecko. W przypadku, gdy kwota należności stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można dokonać wpłaty w niższej kwocie. Składki prosimy przekazywać do skarbników klasowych, którzy następnie wpłacają pieniądze do skarbnika Rady, albo za pośrednictwem uczniów do sekretariatu szkoły lub na konto bankowe.

Numer rachunku bankowego: 05 8126 0007 0000 2206 2000 0020

Rada Rodziców w zależności od wysokości środków finansowych jakimi dysponuje:

  • dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli,
  • dofinansowuje wyjazdy szkoleniowe organizowane przez nauczycieli,
  • finansuje dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów, kończących szkołę z wyróżnieniem lub za prace społeczne na rzecz szkoły,
  • kupuje nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć przedmiotowych,
  • pomaga w organizacji Kiermaszu Świątecznego,
  • dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych


Powyższe działania są możliwe i jednocześnie  ograniczone ilością corocznie wpłacanych przez Państwa składek na fundusz Rady Rodziców.

Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę, opłacając składki, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Łączymy pozdrowienia!

Rada Rodziców przy ZSP-T w Międzyświeciu

 

 Sprawozdanie rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030