Samorząd Uczniowski

 

Przewodnicząca:  Patrycja PISAREK - klasa 3 Ta

Z - ca przewodniczącej:  Justyna WIGŁASZ - klasa 2 Tb

Skarbnik:  Olha BARDUS - klasa 1BMK

Sekretarze:  Aleksandra KONIOR i Weronika HERZYK- klasa 4 Tbp

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030