Samorząd Uczniowski

 

Przewodniczący:  Łukasz MIECH - klasa 3 Ta

Z - ca przewodniczącego:  Angelika GASIŃSKA - klasa 3 Ta

Skarbnik:  Aleksandra KONIOR - klasa 2Tbp

Sekretarz:  Weronika BALIŃSKA - klasa 2Tag

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030