Grono pedagogiczne

DYREKTOR:  Barbara Lasoń


KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO: Maciej Janus

PEDAGOG SZKOLNY:  Małgorzata OrawskaJĘZYK POLSKI:  Magdalena Herok

JĘZYK NIEMIECKI:  Ewa Konieczna,  Agnieszka Szewczyk - Herda

JĘZYK ANGIELSKI:  Anna Wajdzik,  Karina Rusok - Stanisławska,  Agnieszka Troszok

HISTORIA i WOS:  Beata Zbrzeźniak

GEOGRAFIA: Krystyna Drabik

MUZYKA:  Gabriela Targosz

MATEMATYKA:  Ewelina Kosmala, Maciej Janus

FIZYKA:  Władysław Gruca

INFORMATYKA:  Ewelina Kosmala, Władysław Gruca

BIOLOGIA I CHEMIA:   Krystyna Greń

WYCHOWANIE FIZYCZNE: Barbara Kożdoń - Zmełty,  Mirosława Szweda,  Dorota Lenart - Drozd, Danuta Piotrowska-Cieślar, 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:  Mirosława Szweda

RELIGIA KATOLICKA:  Adam Moćko - o. Zygmunt

RELIGIA EWANGELICKA:  Sławomir Czyż

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE:  Ewa Konieczna

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:  Ewa Konieczna

PRZEDMIOTY LOGISTYCZNE:  Barbara Lasoń,  Maciej Janus,  Beata Piecuch - Urbańczyk, Renata Kowalewska - Szucio

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA i przedmioty zawodowe:
Barbara Lasoń, Urszula Bury, Dorota Szymańska, Danuta Kryska, Iwona Gomola

PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA: Natalia Copija-Wisełka, Józef Szczerbik

EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW i przedmioty zawodowe:  Józef Szczerbik, Henryk Grzonka, Jarosław Liszka

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - przedmioty zawodowe:  Alina Żyła

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030