PIĘKNE STULECIE

PODZIĘKOWANIA

Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia Szkoły składa serdeczne podziękowania Wszystkim Instytucjom, Firmom i Osobom prywatnym  za finansowe, rzeczowe lub organizacyjnie wsparcie przygotowań i realizacji wydarzeń jubileuszowych. 

Wyrażamy głeboką wdzięczność za Państwa pomoc i zaangażowanie. Mamy jednocześnie nadzieję, że 100-lecie Szkoły w Międzyświeciu zostanie zapamiętane przez Społeczność Szkolną oraz Gości  Obchodów jako wydarzenie pełne radości i wzruszeń. 

Szczególnie dziękujemy 

INSTYTUCJOM: Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Miastu Skoczów i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skoczowie, Gminie  Dębowiec, Gminie Goleszów, Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ogrodzonej oraz w Simoradzu, Bankowi Spółdzielczemu w Skoczowie, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Odział w Cieszynie, Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, Miejskiemu Centrum Kultury Integrator w Skoczowie, Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz Zakładowi Usług Komunalnych w Skoczowie. 

FIRMOM i ORGANIZACJOM: Gospodarstwu Butor z Łanów Wielkich, Firmie Chwastek  z Dębowca, Firmie  Gomola-Trans z Pogórza, Szkółce Drzewek Państwa Waleczków  z Mnicha, Firmie Wojtyka  z Kaczyc,  Przystani Kajakowej “Szymańcówka” w Jastrzębiu -Zdroju, Firmie KTS z Drogomyśla,  Firmie Kaleta z Hażlacha, Tradycyjnej Zagrodzie Rolnej w Ochabach, Firmie Ustronianka z Ustronia, Firmie Smakosz z Ustronia, Firmie Optyk z Brennej, Stowarzyszeniu Miłośników Starych Traktorów  Silesia Traktor, Kołom Gospodyń Wiejskich z Międzyświecia  i Bładnic, Ośrodkowi Wpoczynkowemu H2O z Kiczyc,  Restauracji Maja w Skoczowie, Tartakowi  z Chybia, Cukierni Haneczka z Bładnic oraz Cukierni Manufaktura Smaku z Brennej, OSM Włoszczowa - Oddział Pawłowice, Fabryce Danon w  Bieruniu, Kwiaciarni Storczyk w Skoczowie, Szkółce Krzewów Ozdobnych Państwa Kuczerów  z Ochab, Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyświeciu.

Osobom: Panu Władysławowi Butorowi, Panu Bogdanowi Szymańcowi, Panu Grzegorzowi Czakonowi, Panu Marcinowi Sikorze, Panu Stanisławowi Mrowcowi, Panu Grzegorzowi Czakonowi, Panu Krzysztofowi Holeksie, Panu Jarosławowi Macurze, Państwu Urszuli i Maciejowi Bieńkom, Panu Zygmuntowi Bieńkowi, Panu Łukaszowi Wajdzikowi, Panu Andrzejowi Słotwińskiemu, Panu Zbigniewowi Dziendzielowi, Panu Krzysztofowi Stasiowi, Panu Zbigniewowi Gabzdylowi, Panu Adamowi Łośko i Pani Karolinie Tomicy, Sołtysowi Międzyświecia - Panu Stanisławowi  Omorczykowi, Panu Ireneuszowi Korzonkowi, Panu Jerzemu Wigezzy  oraz  wszystkim Absolwentom, którzy wykupili cegiełkę na poczet organizacji jubileuszu,  a których lista jest bardzo długa (ponad 300 osób).

FOTORELACJE

Zdjęcia z obchodów Stulecia Szkoły zamieszczamy na szkolnym profilu FB (wejście jest możliwe przez tę stronę, wystarczy kliknąć symbol FB u góry strony i dołączyć do społeczności naszego profilu).  

Poniżej podajemy linki do fotoreportaży na Fb i OX:

MARSZ NORDIC WALKING Z OKAZJI 100-LECIA SZKOŁY- kliknij

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ- kliknij

GALA W TEATRZE ELEKTRYCZNYM - kliknij

PIKNIK STULECIA - kliknij

 

LISTY GRATULACYJNE  nadesłane z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły (pełna treść listów widoczna po kliknięciu):

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka 

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

List Posła na Sejm RP Przemysława Drabka

List Posła na Sejm RP Przemysława Koperskiego

List Posłanki na Sejm RP Mirosławy Nykiel

List Posła na Sejm RP Mirosława Suchonia

List Senatora RP Tadeusza Kopcia

List Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka

List Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka

List Burmistrza Skoczowa Mirosława Sitki

List Wójta Gminy Brenna Jerzego Pilcha

Lis Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar

List Prezesa Śląskiej Izby Rolniczej Romana Włodarza

List Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Adriana Korczago

List Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej

List Prezesa Zarządu ZD IZDIB w Grodźcu Śląskim Wacława Zyzaka

List Społeczności II LO im. M. Kopernika w Cieszynie

List Dyrektora ZS im. W. Szybińskiego w Cieszynie

List Dyrektora ZST w Cieszynie

List Dyrektora ZST w Ustroniu

List Dyrektora ZSTiO w Skoczowie

List Dyrektora CKZ w Bażanowicach 

List Społeczności Domu Dziecka w Międzyświeciu

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030