Kalendarz roku szkolnego 2023/24

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 - 4 września 2023 r.

 

Zakończenie I półrocza dla klas maturalnych  (5Tbp oraz 2 Branżowa II stopnia) - 15 grudnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych - 26 kwietnia 2024 r.

 

Zakończenie  I półrocza w klasach 1-4 Technikum po szkole podstawowej oraz klasach 1-3 Szkoły Branżowej I stopnia i klasie 1 Szkoły Branżowej II stopnia - 19 stycznia 2024 r.  

Zimowa przerwa świąteczna -  23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe - 29 stycznia  - 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin maturalny -   7-24 maja 2024 r. (pisemne), 11-16 maja 2024 r. i od 20- - 25 maja 2024 r. (ustne).  Wyniki - 9 lipca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie - 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSP-T w Międzyświeciu:

2 maja 2024 r. 

7, 8, 9 maja 2024 r. (matura),

30 i  31 października 2023 r.,

31 maja 2024 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 9 - 20 stycznia 2024 r. (sesja ZIMA),  3- 19 czerwca 2024 r.  (sesja LATO)

Praktyki zawodowe:

9 -20 października 2023 r.  oraz  15 - 26 kwietnia 2024 r. (klasy 3TA, 3TB i klasa 4Ta technikum),


Terminarz spotkań z rodzicami:

12 września 2023 r. godz. 16.00 klasy pierwsze (sala gimnastyczna), 16.30 pozostałe klasy (w salach lekcyjnych)

12 grudnia 2023 r.  godz. 16.30 dla wszystkich

26 marca 2024 r.  godz. 16.30 dla klas  kończących II semestr w kwietniu 2024 r. (5 TBP)

14 maja 2024 r. godz. 16.30 dla wszystkich klas kończących II semestr w czerwcu 2024 r. (nie dotyczy klasy 5 TBP)

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030