Zapraszamy do Szkoły Branżowej II stopnia

Trwa nabór do Szkoły Branżowej II Stopnia w zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 Zapraszamy absolwentów szkół branżowych I stopnia oraz absolwentów zasadnicznych szkół zawodowych (rok ukończenia 2015-2019).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe zasady rekrutacji   znajdują się pod linkiem:

https://zsptmiedzyswiec.pl/strona/zasady-rekrutacji

 

Druki do pobrania:

podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej II stopnia - TMRiA

podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej II stopnia - TŻ

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030