Wyniki egzaminu maturalnego 2024

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie OKE w Jaworznie informujemy, że od 9 lipca br. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login
i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je zdającym przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 9 lipca 2024 r.  w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej
i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna — 20 sierpnia 2024 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. część ustna — 21 sierpnia 2024 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 16 lipca br.

Pobierz załącznik
Załącznik 7

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030