Stypendyści Premiera

We wtorek 29 listopada odbylo się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Bielskiej Delegatury KO tj. z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. W gronie 117. tegorocznych stypendystów z tego terenu znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Martyna Okrzymowska (3TA) i Patryk Sobel (4TAG). Uroczystość odbyła się w sali koncertowej PSM w Bielsku-Białej. Stypendia wręczali Kurator Sląski oraz Dyrektor Delegatury KO.
Martynie i Patrykowi serdecznie gratulujemy!

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030