Pożegnanie ojca Zygmunta

Nasz szkolny katecheta, franciszkanin, dla nas ojciec Zygmunt, a oficjalnie Adam Moćko urodził się 2 września 1973 roku w Mikołowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego  Ojców Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach, gdzie studiował teologię moralną. Zygmunt - to wybrane przez niego imię zakonne.

Zakonnikiem był przez 26 lat, zaś kapłanem - 21 lat. Z Zespołem Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu był związany od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2022 r. (11 lat). Równolegle pełnił funkcję proboszcza w Parafii Pw. Św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich. Zapamiętamy go jako wrażliwego człowieka, który wiele trudu wkładał w wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskiej dobroci. Szkoła była dla niego drugim domem, współorganizował szkolne wigilijki i jasełka, na mikołajki przebierał się za biskupa św. Mikołaja, błogosławił i rozdawał słodycze. W 2018 roku  objął opieką duchową i organizacyjną Szkolne Koło Caritas, w ramach którego przeprowadzono wiele akcji charytatywnych  na rzecz potrzebujących.  Na co dzień ojciec Zygmunt dawał piękne  świadectwo życia kapłańskiego i człowieczeństwa. 

Jako społeczność szkolna żegnamy go z wielkim smutkiem. Jego ślady pozostaną na stuletnich schodach szkoły,  w alejkach przyszkolnego ogrodu oraz w naszych sercach. 

Ojcze Zygmuncie! Niech Pan Cię obdarzy spokojem w niebiańskich, słonecznych ogrodach! 

***

Ojciec Zygmunt zmarł po dłuższej chorobie 5 stycznia 2023 r. w Częstochowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 stycznia w  Bazylice Ojców  Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. W ceremonii pogrzebowej  uczestniczyła delegacja ZSP-T z pocztem sztandarowym.

Mszę świętą żałobną za śp.  o. Zygmunta Moćko zaplanowano też w ukochanej przez niego Parafii Jana Sarkandra, w Górkach Wielkich, w środę  18 stycznia b.r. o godz.  18.00

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030