Harmonogram Komisji Rekrutacyjnej ZSP-T

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!
 
Już niebawem będziecie odwiedzać naszą szkołę w celu złożenia właściwych dokumentów w ramach rekrutacji na kolejny rok szkolny.
 
Przedstawiamy harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej:
 
21.06-5.07, godz. 9.00 - 14.00:
Przyjmujemy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Prosimy również o dostarczenie kserokopii wszystkich dokumentów dodatkowych, które załączyliście do wniosków online
 
 
Uwaga!
 
3.07.20224 r.  - zmiana godzin pracy komisji. Tego dnia czekamy na Was 10.00 - 15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030