Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 - 1 września 2022 r.
 
Zakończenie I półrocza dla klas maturalnych - 9 grudnia 2022 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (4Tag oraz 2Branżowa II stopnia)- 28.04.2023 r.
 
Zakończenie  I półrocza w klasach 1-4 Technikum po szkole podstawowej oraz klasach 1-3 Szkoły Branżowej I stopnia i klasie 1 Szkoły Branżowej II stopnia - 13 stycznia 2023 r.  

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe - 16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 6 - 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny - 4-23 maja 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego - 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie - 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSP-T w Międzyświeciu:
 
4,5,8 maja 2023 r. (matura),
14 i 31 października 2022 r.,
9 czerwca 2023 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 9 - 21 stycznia 2023 r.

Praktyki zawodowe:
10-21 października (klasy trzecie i klasa 4Tbp technikum),
17-28 kwietnia  (klasy trzecie technikum i klasa 4Tbp)

Terminarz spotkań z rodzicami:

12 września 2022 r. godz. 16.30
7 listopada 2022 r. godz. 16.30
12 grudnia 2022 r. (dla wszystkich klas z wyjątkiem klasy 4Tag )
3 stycznia 2023 r. godz. 16.30 (dla klasy maturalnej - 4Tag)
20 marca 2023 r. godz. 16.30
15 maja 2023 r. godz. 16.30
 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030