Kalendarz roku szkolnego 2020/21


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 - 1 września 2020 r.
 
Zakończenie I półrocza - 22 grudnia 2020 (konferencja klasyfikacyjna)

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe - 1 - 14 lutego 2021r. (po zmianach 4 - 17 stycznia 2021)

Wiosenna przerwa świąteczna - 1 - 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie II półrocza dla klasy IV Technikum - 26 kwietnia 2021 r. (konferencja klasyfikacyjna)

Zakończenie zajęć klasy IV technikum - 30 kwietnia 2021 r.

Egzamin maturalny - 4 - 6 maja 2021 r.

Zakończenie II półrocza - 21 czerwca 2021r. (konferencja klasyfikacyjna)

Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca 2021 r.

Konferencja plenarna - 28 czerwca 2021 r.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w ZSP-T w Międzyświeciu:


14 października 2020 r.

12 stycznia 2021 r. (dzień wolny dla uczniów Technikum)

4 - 6 maja 2021 r. (dzień wolny dla uczniów Technikum)

7 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

22 czerwca 2021 r. (dzień wolny dla uczniów Technikum)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

11 stycznia 2021 r. (część praktyczna - dokumentacja, model d)

12 stycznia 2021 r. (część pisemna)

21 czerwca 2021r (część praktyczna- dokumentacja, model d)

22 czerwca 2021 r. (część pisemna)

23 czerwca - 8 lipca 2021 r. (część praktyczna, model w)


Praktyki zawodowe:

Kl. III Technikum: 5 - 16 października 2020 r. oraz 15 - 26 marca 2021 r.


Terminarz spotkań z rodzicami:


15 września 2020 r. godz. 16.30

12 listopada 2020 r. godz. 1630

7 stycznia 2021 r. godz. 16.30

17 marca 2021 r. godz. 16.30

12 maja 2021 r. godz. 16.30

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030