Matura 2021 - informacje

Informacje na temat egzaminu maturalnego  przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Aktualne wiadomości na temat  MATURY 2021 znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie pod linkiem:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021

5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostały wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 5 lipca 2021 r.  w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Pobierz załącznik 7

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2

 

Uwaga! Informujemy, że zgodnie z Komunikatem OKE  o materiałach i przyborach pomocniczych -  w ZSP-T w Międzyświeciu 

  • szkoła zapewnia  tablice z wybranymi wzorami oraz  słowniki (dotyczy j.polskiego, matematyki, biologii), 
  • wszystkie inne przybory  takie jak: linijka, lupa, kalkulator prosty  - zapewniają sami zdający obowiązkowo lub fakultatywnie (szczegóły w komunikacie OKE w zależności od przedmiotu oraz w wykazie dotyczącym egzaminów  w naszej szkole poniżej)

biologia: linijka (fakultatywnie), kalkulator prosty (obowiązkowo)

geografia: linijka, kalkulator prosty (obowiązkowo), lupa (fakultatywnie)

historia: lupa (fakultatywnie)

matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (obowiązkowo)

 

ZMIANY W EGZAMINIEWARTO PRZECZYTAĆ!!! - Odpowiedzi na pytania uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zmian w egzaminie maturalnym w 2021r.

WAŻNE!!!

Dotyczy deklaracjiNie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację – formularz jest dostępny tutaj.

Kto może zdawać egzamin ustny? Część ustna egzaminu maturalnego w 2021 r. nie będzie przeprowadzana, ale od tej zasady są dwa wyjątki. Mogą do niej przystąpić osoby, które (1) potrzebują wyniku w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą albo (2) przystępują do egzaminu, aby uzyskać hiszpańskie Título de Bachiller. Jeżeli potrzebujesz wyniku – wypełnij i złóż informację potwierdzającą taką konieczność. Wzór formularza znajdziesz tutaj. Wypełniony formularz musisz złożyć razem z deklaracją.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030