Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2022/2023

Poniżej podajemy link do strony OKE, gdzie znajdują się ważne informacje na temat egzaminów zawodowych dla uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia w roku szkolnym 2022/23,  opracowane przez OKE w Jaworznie:

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/

 

Przypominamy, że deklaracje o woli przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  - należy złożyć w szkole do 15 września 2022 r. 

Link do strony, gdzie znajduje się formularz deklaracji 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wnioski/

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030